آخرین محصولات

گالری تصاویربر پایه رزینهای آکریلیک
 بر پایه رزینهای آکریلیک
نام محصول

بر پایه رزینهای آکریلیک

مشخصات

 رنگهای صنعتی بر پایه رزینهای آکریلیک:

 
 
 
 
رنگهای صنعتی بر پایه رزینهای آکریلیک ترمو پلاست

 

 رنگهای صنعتی بر پایه رزینهای آکریلیک ترموست

گالری تصاویر | اخبار | محصولات

2010 ©AllRight’s Reserved By: dorsachemie.com
Email:info@dorsachemie.com