آخرین محصولات

گالری تصاویربر پایه رزینهای کلرو...
 بر پایه رزینهای کلرو کائوچو
نام محصول

بر پایه رزینهای کلرو کائوچو

مشخصات

رنگهای صنعتی بر پایه رزینهای کلرو کائوچو:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

گالری تصاویر | اخبار | محصولات

2010 ©AllRight’s Reserved By: dorsachemie.com
Email:info@dorsachemie.com