آخرین محصولات

گالری تصاویررنگ های تعمیراتـی...
رنگ های تعمیراتـی اتومبیلـی
نام دسته بندی

رنگ های تعمیراتـی اتومبیلـی

مشخصات

 

رنگهاي اتومبيل :
 
 

رقابت امروزه صنايع خودروسازي جهان و حضور چشمگير كشور ايران در عرصه اين رقابت سنگين شركت درسا شيمي را بر آن داشته كه مصرانه در اين عرصه قدم نهاده و محصولات خود را در اين زمينه به بازار مصرف ارائه نمايد.

 

 

گالری تصاویر | اخبار | محصولات

2010 ©AllRight’s Reserved By: dorsachemie.com
Email:info@dorsachemie.com